Usługi

Od 2002 roku pomagamy zarządzać danymi

Data Management
To nie tylko opis systemów i przetwarzanych przez nie danych to także zarządzanie właścicielstwem danych ich bezpieczeństwem, regułami przetwarzania i udostępniania, opisami pojęć biznesowych i technicznych, obrazowanie przepływów danych pomiędzy systemami.
Data Integrations
Wdrażanie nowych systemów, lub połączeni już istniejących wymaga dobrze przemyślanej architektury integracji lub migracji danych oraz użycia narzędzi pozwalających w pełni zarządzać tymi procesami w przyszłości.
Data
Warehouses
Dobrze wykonana analiza potrzeb biznesowych, stworzony odpowiedni model logiczny i fizyczny, poprawnie zaprojektowany proces ETL to 3 kluczowe elemanty wpływające na powodzenie lub jego brak przy wdrażaniu hurtowni danych. Doświadczenie w projektowaniu procesu ETL jest tu niezmiernie istotne.
Data Quality
Zarządzanie jakością danych może być prowadzone jako osobny projekt lub część wdrożenia rozwiązań typu Master Data Management lub Data Governance. Często niedoceniane a wpływa bezpośrednio na poprawność analiz i podejmowanych decyzji biznesowych.
Data Security
Ochrona danych wrażliwych to tears już wymóg ogólnoeuropejski. Wdrożenia monitorowania przetwarzania danych oraz zabezpieczenia danych także w środowiskach nieprodukcyjnych stają się koniecznością. Narzędzia Test Data Management wyposażone w algorytmy anonimizacji z pewnością znajdą uznanie w wielu dużych przedsiębiorstwach

Big data
Zapewniamy skuteczne łączenie Hadoop z istniejącymi systemami operacyjnymi i hurtowniami danych. Oferujemy instalację i konfigurację klastów Hadoop, wdrożenia intuicyjnych platform integracyjnych takich jak IBM Information Server, Pentaho, Attunity, Informatica Power Center.